driving codes, driving in Sweden What is required to drive in Sweden?What is required to drive in Sweden?

Den lagliga åldersgränsen för körning i Sverige är arton. Du behöver dock vara minst 20 år och ha ett giltigt körkort i två år för att hyra bil. Så länge ditt körkort fortfarande är giltigt hemma, om du är amerikansk medborgare, gäller det i Sverige.

Men varför stressa upp dig för att uppfylla alla krav? Vad krävs för att köra i Sverige? borde inte längre vara ett bekymmer för dig. Vi kan göra en svensk licens åt dig som är registrerad i National Transportstyrelsens databassystem. Vi kommer att kräva några uppgifter från dig innan

Vad krävs för att köra i Sverige?

För innehavare av brittiskt körkort

Även om du har ett brittiskt körkort accepteras du att köra i Sverige även efter Brexit. Den lagliga alkoholgränsen i Sverige är sträng och gränsen är 0,02 % av alkoholen i ditt blod. Dina strålkastare måste alltid vara tända och inställda på halvljus även på dagtid.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

Köp ett svenskt körkort utan de tråkiga procedurerna. Sökande bör veta vad som krävs för att köra i Sverige eller besök vår hemsida.

By jaybe